دهمین نمایشگاه بین المللی فرش ماشینی، موکت و کف پوش تهران

دهمین دوره نمایشگاه فرش ماشینی، موکت و کف پوش تهران در سال 97 در محل نمایشگاه بین المللی تهران برگزار شد. این دوره با سومین حضور پرقدرت فرش بهشتی تبریز مصادف بود و به زعم آمار نمایشگاهی همانند دوره های قبل پربازدیدترین غرفه نمایشگاه بوده است.